Отже, за результатами тестування Ви "; if($suma>=10){ echo"успішно склали вхідне випробовування та можете навчатися за даним напрамом."; } else{ echo"не змогли набрати потрібної кількості балів, підготуйтеся краже та спробуйте пізніше."; } echo" Результат буде збережено."; ?>

Заповніть анкету

Прізвище
Ім’я
По батькові
Ваш e-mail
Назва центру зайнятості*
*Для осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.

1. Які типи поверхонь існують 3ds Max?
Polygon;
NURBS;
SDS;
SSS;
Mesh;
Polynurbs.

2. Що означає Sub Surface Scattering?
Підповерхневе розсіювання світла в матеріалі;
Підповерхневий матеріал;
Це тип поверхні;
Це взагалі не відноситься до 3ds Max.

3. Яким чином можна керувати оболонкою персонажа?
за допомогою кісток;
за допомогою обмежувачів;
за допомогою системи спеціальних камер;
перетягуванням вершин оболонки;

4. Які з переліченіх термінів відносяться до матеріалів?
bump;
reflection;
specular;
bulge;
diffuse;
shader;
FFD.

5. Яка з вказаних панелей відповідає створенню елементів
create;
modify;
lights;
elements;
motion;
system.

6. Що означає LOFT?
створення поверхні за допомогою векторних ліній;
створення поверхні за допомогою екструдування ребер;
створення поверхні за допомогою модіфикаторів;
такої функції не існує.

7. Які модифікатори використовуються для створення тканин?
Garment;
Cloth;
Silk;
Flanel;
Hair and Fur.

8. Який матеріал варто використати для створення скла?
Standard;
Raytrace;
Ink;
Multi-Sub Object;
Blend;
Composite.

9. Який з перелічених каналів матеріалу відповідає за рельєфність?
Specular;
Bump;
Displace;
Refraction;
Diffuse.

10. Чи можна зробити рух по траєкторії?
Так;
Ні;
тільки за допомогою спеціального плагіну.

11. Чим відрізняється фотометричний освітлювач від стандартного?
фотометричний має згасання, а стандартний ні;
фотометричний не має згасання, а стандартний має;
фотометричний не відкидає тіней, стандартний - відкидає;
фотометричний може відкидати тіні, стандартний не відкидає;
вони не відрізняються.

12. Що таке НОРМАЛЬ?
Вектор, що вказує напрям руху;
Вектор, напрямок якого вказує на лицьову частину полігону;
Вектор, напрямок якого показує де зворотня сторона полігону;
Вектор, який є тангентою до кріволінійної дiлянки векторної кривої.

13. При візуалізації не видно векторних ліній. Як їх зробити видимими?
На звитку Rendering увімкнути можливість візуалізації;
На звитку Rendering увімкнути товщину та можливість візуалізації;
В налаштуваннях візуалізатора дозволити бачити вектори;

14. Які з перелічених візуалізаторів є стандартними для 3ds max?
VRay;
Mental ray;
Scanline;
iray;
Renderman;
Turtle;
Gelato.

15. Чи можна змінити для освітлювача форму світлової плями?
тільки для фотометричного;
тільки для стандартного;
можна для любого типу освітлювача;
не можна.

Прохідний бал - 10 б.