Отже, за результатами тестування Ви "; if($suma>=13){ echo"успішно склали вхідне випробовування та можете навчатися за даним напрамом."; } else{ echo"не змогли набрати потрібної кількості балів, підготуйтеся краще та спробуйте пізніше."; } echo" Результат буде збережено."; ?>

Заповніть анкету

Прізвище
Ім’я
По батькові
Ваш e-mail
Назва центру зайнятості*
*Для осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Дайте єдину вірну відповідь

1. Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) залежить від ...
розміру екрана дисплея;
частоти процесора;
напруги живлення;
швидкості натискання на клавіші.

2. Гіпертекст - це ...
дуже великий текст;
структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках;
текст, набраний на комп'ютері;
текст, в якому використовується шрифт великого розміру.

3. Що таке Socket?
роз'єм для пам'яті;
роз'єм для вінчестера;
роз'єм для відеокарти;
роз'єм для процесора.

4. Чому дорівнює 1 Кбайт?
1000 біт;
1000 байт;
1024 біт;
1024 байт.

5. Топологiю, в якiй комп'ютери пiдключаються до кабеля, що замкнутий в коло називають...
на основi серевера;
кiльцем;
зiркою;
шиною.

6. Який пристрій володіє найбільшою швидкістю обміну інформацією?
CD-ROM дисковод ;
жорсткий диск;
дисковод для гнучких дисків ;
мікросхеми оперативної пам'яті.

7. Які доменні зони використовуються для сайтів урядових організацій
tv;
amb;
urad;
net;
gov.

8. Яке найбільш поширене розширення в імені текстових файлів?
*.exe;
*.bmp;
*.txt;
*.com.

9. Процесор обробляє інформацію ...
в десятковій системі числення;
в двійковому коді;
на мові CI++;
в текстовому вигляді.

10. Модем - це ...
поштова програма;
мережевий протокол;
сервер Інтернет;
технічний пристрій.

11. Клiєнти (client) - це ...
комп'ютери, що надають свої ресурси мережевим користувачам-серверам;
одна з типових топологiй;
комп'ютери, що використовують мережевi ресурсi, якi надають сервери;
спосiб з'єднання комп'ютерiв.

12. Найбільший інформаційний обсяг буде мати файл, що містить ...
1 сторінку тексту;
чорно-білий малюнок 100 * 100;
аудіокліп тривалістю 1 хв;
відеокліп тривалістю 1 хв.

13. Інтернет-домен це -
номер мережевого з'єднання в Інтернет, що ідентифікує власника ресурсу;
унікальне ім'я сервера в мережі;
це область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів;
правильної відповіді не наведено.

14. Програми, призначені для створення резервних копій документів з одночасним їх ущільненням називають...
антивірусними;
архіваторами;
діагностуючими;
копіюючими.

15. Як скопіювати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?
Ctrl+C;
Ctrl+V;
Ctrl+X;
всі відповіді вірні.

16. Задано повний шлях до файлу C:/ DOC1/PROBA.TXT. Яке ім'я каталогу, в якому знаходиться файл PROBA.TXT?
PROBA.TXT;
DOC1;
С:DOC1PROBA.TXT;
TXT.

17. Інтернет-провайдер - це...
організація, яка контролює вміст інформації в мережі Інтернет;
організація, що надає послуги підключення до Інтернет;
організація, яка реєструє доменні імена;
організація, що надає місце під розташування ваших сайтів.

18. Викликати контекстне меню можна натиснувши:
праву клавішу миші ;
ліву клавішу миші;
піктограму в стрічці назви;
команду Файл меню вікна.

19. Кнопка Reset системного блоку призначена для:
ввімкнення ПК;
вимкнення ПК;
перезавантаження ПК;
роботи з текстом.

20. Вкажіть програму, що переміщує всі файли до початку диска після зарезервованої для системних файлів ділянки і розташовує підряд фрагменти одного файлу
ScanDisc;
Format;
Defrag;
всі відповіді вірні.

Прохідний бал - 13 б.