ЛЮДИНА ЗА СТІЙКОЮ

ЛЮДИНА ЗА СТІЙКОЮБармен - професія, яка з'явилася понад сто років тому у США під час „золотої лихоманки”. Тоді у поселеннях золотошукачів торгівельні точки продавали будь-які товари. Згодом, задля збільшення товарообігу, господарі додали до списку товарів спиртне. Разом із тим торгівельні приміщення із метою уникнення інцидентів були розділені на торгівельний зал і зону відпочинку. Обслуговуванням клієнтів займався бармен, дослівно – „людина за стійкою”.

З тих пір професія бармена значно розвинулася, ускладнилася, здобула стійку популярність. Адже сучасний бармен – не просто продавець. Він і майстер виготовлення смачних напоїв і шоумен і психолог. Для того, щоб успішно працювати барменом, треба мати певні вроджені якості, хист, але без спеціального навчання важко здобути гідний рівень майстерності.
У Рівненському ЦПТО слухачі за професією „бармен” навчаються трохи більше, ніж п’ять місяців. За цей час вони отримують солідні теоретичні знання та цілком достатні для початківця практичні навички. Випускник буде знати, як організовується обслуговування в барах та ресторанах, засвоїть технологію приготування напоїв та коктейлів, ознайомиться зі специфікою торгово-технологічного обладнання, з яким буде мати справу надалі. Обов’язковий курс – іноземна мова за професійним спрямуванням. Значну кількість навчальних годин присвячено професійній етиці та психології.
Перша група слухачів за професією „бармен”, у складі дванадцяти чоловік, вже розпочала навчання. До послуг викладачів та слухачів – навчальна майстерня, де розміщена модель барної стійки, стелажі із барними склянками, шейкерами, професійний блендер. У навчальному процесі активно застосовуються можливості інтерактивного комплексу, коли окрім лекційного матеріалу, що дає викладач, слухачі можуть бачити на мультимедійній дошці відеосюжети та технологічні карти.
Проходження виробничого навчання відбуватиметься у навчальній лабораторії, оснащення якої ідентичне оснащенню сучасного європейського бару.
Роботодавці-ресторатори зацікавлені у майбутніх випускниках від самого початку занять. Пропозиції про проходження виробничої практики із можливістю подальшого працевлаштування вже сьогодні отримують найкращі слухачі.


Кваліфікаційні характеристики за професіями

 

Верстатник широкого профілю

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ


1. Професія 8211 Верстатник широкого профілю
2. Кваліфікація – 7 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

7-rozrjad.doc [24.5 Kb]

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ


1. Професія 8211 Верстатник широкого профілю
2. Кваліфікація – 6 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

6-rozrjad.doc [27 Kb] ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ


1. Професія 8211 Верстатник широкого профілю
2. Кваліфікація – 5 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

5-rozrjad.doc [26.5 Kb] ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ


1. Професія 8211 Верстатник широкого профілю
2. Кваліфікація – 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

4-rozrjad.doc [28.5 Kb]

Агент з організації туризму

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

 

 1. 1.Професія  –„Агент з організації туризму”
 2. 2.Кваліфікація: Агент з організації туризму
 3. 3.Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна, види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; основи організації готельного господарства та туркомплексів, основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування; ділову іноземну мову; географію туризму; організацію транспортних перевезень.

 

  Повинен уміти: виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг; бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені; діяти відповідно до законодавства України  про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;  вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики обертів туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств. Брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів; самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконувати рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності. Самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності; брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності. Виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;     використовувати комп’ютерну та офісну техніку.

 

 

 1. 4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • б) додержуватись норм технологічного процесу;
 • в) не допускати браку в роботі;
 • г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • є) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника – туризм і готельні послуги.

 

6.Специфічні вимоги

 • 6.1. Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 18 років.
 • 6.2. Стать: жіноча, чоловіча.
 • 6.3. Медичні обмеження.

 

 

Кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти (ДСПТО 4221.О93001 - 2006) для підготовки (перепідготовки) робітників з професії „Агент з організації туризму”.

Столяр будівельний 6 розряд

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИПУСКНИКА РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

 

 

1. Професія – 7124.2 Столяр будівельний

2. Кваліфікація: 6 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: способи виготовлення й установлювання особливо складних столярних виробів.

Повинен уміти: виконувати  особливо складні столярних роботи.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній світньо-кваліфікаційний рівень – „Столяр будівельний” 5-го розряду:

– за умови підвищення кваліфікації, стажу роботи за професією „Столяр будівельний” 5-го розряду не менше 1 року

6. Сфера професійного використання випускника: Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.  

 

Кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти (ДСПТО 7124.2F45063 - 2006 ) для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Столяр будівельний” 2-6 розрядів.

 

712h/p`� 3� style='mso-bidi-font-style:normal'>F45063 - 2006 ) для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Столяр будівельний” 2-6 розрядів.

 

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

4278953
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
47
1340
2957
4266409
17751
39289
4278953

Ваш IP: 3.236.231.14
На сервері час : 2021-04-14 01:04:15
Счетчик joomla
return_links(3); ?>