Кваліфікаційні вимоги для професійної кваліфікації «Електрозварник ручного зварювання»

Необхідні уміння і навички. Готувати робоче місце до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Вивчати технічну документацію, необхідну для виконання зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання.

Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і наплавленням.

Ремонтувати інструмент та пристосування

Ремонтувати електрозварювальні установки (при наявності відповідної професії)

Брати участь в прийомі і передаванні зміни.

Забезпечувати збереження, правильну експлуатацію устаткування електрозварювання і раціональне використання зварювальних матеріалів Перевіряти якість виконання ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання.

Усувати дефекти, що виникли при виконанні ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Проводити роботи з обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання.

Дотримання норм та правил охорони праці

Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.

Дотримання норм і правил екологічної безпеки.

Необхідні знання.

Правила охорони праці під час: експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; вантажно-розвантажувальних робіт.

Призначення, будову та принцип роботи зварювального устаткування, пристосувань, інструменту, захисних засобів. Вимоги, види та періодичність перевірки та технічного обслуговування і експлуатації зварювального устаткування, пристосувань, інструменту, захисних засобів. Послідовність виконання робіт при підготовці робочого місця до виконання зварювальних робіт.

Інструкції з охорони праці під час підготовки робочого місця до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Правила користування засобами колективного захисту від шкідливих і небезпечних факторів. Інструкцію охорони праці для електрозварників. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії. Правила охорони праці під час зварювання металів. Технологічні карти на зварювання. Ремонтно-технологічні, технологічні інструкції. Вимоги до креслень зварних металоконструкцій. Державні санітарні правила підприємств чорної металургії. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Вимоги до температури та тривалості нагріву виробів з різних матеріалів перед зварюванням. Вимоги розділів інструкцій з охорони праці при нагріванні виробу і деталі перед зварюванням і наплавленням. Вимоги інструкції з експлуатації: газового пальника; засобів вимірювальної техніки. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Нормативну документацію та вимоги правил з проведення ремонтних робіт інструменту і пристосувань. Вимоги, що пред’являються до захисних засобів, ширм або щитів, зварювальних кабелів гумових рукавів. Правила використання засобів колективного захисту від шкідливих і небезпечних факторів. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії. Державні санітарні правила підприємств чорної металургії. Нормативну документацію з проведення ремонтних робіт електрозварювального обладнання. Вимоги правил і інструкцій з експлуатації з проведення ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування електрозварювального обладнання. Основні несправності електрозварювальних установок. Розділи інструкцій з охорони праці під час ремонту електрозварювальних установок. Порядок проведення прийому та здачі зміни. Порядок проведення інструктажів про безпечні способи виконання робіт. Виконання заходів безпеки.

Правила експлуатації: ектрозварювального устаткування, зварювальних матеріалів, експлуатації зварювального кабелю та забезпечення збереження його від механічних, термічних та інших пошкоджень. Експлуатацію джерел живлення постійного та змінного струму, баластних реостатів. Вимоги до збереження і використання зварювальних електродів. Технологію та особливості зварювання деталей, вузлів, конструкцій різної складності, виготовлених з різних металів і сплавів, з конструкційних сталей, з кольорових металів і сплавів.

Технологію зварювання деталей апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів середньої складності з кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва. Технологію зварювання складних деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва. Технологію зварювання складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів. Технологію зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Технологію наплавлення деталей, вузлів, інструментів різної складності.

Особливості наплавлення: деталей, вузлів, інструментів різної складності. Технологію наплавлення: простих невідповідальних деталей: зношених простих інструментів, деталей з вуглецевих і конструкційних сталей; складних деталей, вузлів і складних інструментів з різних металів і сплавів; особливо складних і відповідальних деталалей і вузлів з різних металів і сплавів.

Використання технології повітряно-дугового різання і стругання деталей різної складності. Особливості та технологію повітряно-дугового різання і стругання деталей різної складності з маловуглецевих, легованих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів в різних положеннях. Технологію повітряно-дугового різання і стругання складних відповідальних деталей з високовуглецевих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів.

Технологію повітряно-дугового різання і стругання особливо складних і відповідальних деталей з високовуглецевих, легованих і спеціальних сталей і чавуну.

Вимоги інструкцій і правил з охорони праці з обробки  зварного шва в процесі і після зварювання. Технологію оброблення зварних швів. Технологію очищення звареного шва від шлаку і бризок металу. Технологію проковування зварного шва.

Технологію нанесення особистого клейма зварника (для атестованих зварників). Інструкцію з перевірки якості виконання ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно- дугового різання. Технологію проведення підготовки поверхні основного металу. Вимоги до якості зварювальних електродів і електродів для повітряно- дугового різання Технологію зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Вимоги до зварних швів, наплавленого металу і поверхні різу на наявність дефектів. Критерії якості основного і зварювальних матеріалів. Критерії якості виконання технології зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Критерії якості зварних швів, наплавленого металу і поверхні різу. Інструкцію з усунення дефектів, що виникли при виконанні ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Технологію видалення дефектів ручним та механізованим способами. Технологію заварювання видалених дефектів. Технологію зачищення заварених дефектів від шлаку і бризок металу ручним та механізованим способами. Дефекти, що підлягають виправленню ручною шліфувальною машинкою, електродуговими способами, заварюванням. Інструкцію з обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення і повітряно-дугового різання. Технології: відключення зварювальної апаратури від джерела енергії; змотування зварювального кабелю в бухту і складання в спеціально відведене для його зберігання місце; змотування гумового рукава в бухту і складання в спеціально відведене для його зберігання місце.

Вимоги упорядкування робочого місця, прибирання недогарків електродів, інструменту та захисних пристосувань в спеціально відведене місце.

Політику та мету підприємства в галузі охорони праці. Вимоги безпеки, що пред’являються до електрозварника ручного зварювання (загальні вимоги, вимоги безпеки перед початком робіт, під час виконання робіт та під час завершення роботи, основні небезпечні та шкідливі промислові фактори, безпечна організація роботи та утримання робочого місця). Вимоги щодо застосування, утримання та зберігання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Перелік та місце зберігання засобів пожежогасіння та аварійних інструментів Пожежонебезпечні властивості матеріалів, сировини, напівпродуктів та готового продукту. Позиції плану ліквідації аварій. Вимоги законодавчих актів та внутрішніх положень підприємства з охорони праці. Вимоги положень нарядної системи. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення колективного договору підприємства. Правила та прийоми надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, гострого захворювання, у випадку аварії. Місцезнаходження засобів для надання домедичної допомоги. Порядок виклику швидкої допомоги, пожежної частини, номера телефонів служб екстреного реагування. Правила транспортування потерпілих при нещасних випадках. Склад та застосування лікарських препаратів. Політику підприємства в галузі охорони навколишнього середовища. Цілі підприємства в галузі екології. Основи ощадливого підприємства, систему 5С. Положення системи менеджменту навколишнього середовища. Вимоги законодавства в галузі охорони навколишнього середовища. Реєстр екологічних аспектів свого підрозділу. Інструкції з поводження з відходами. Наказ про моніторинг розливів нафтопродуктів. Закон України „Про відходи”, „Про охорону земель”

Освітньо-кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.

 

Умови допуску до роботи. Вік: 18 років і старше.

Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.

Наявність документа про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електрозварник ручного зварювання”.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електрозварник ручного зварювання”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

 

Головне меню


Лічильник відвідувачів

6674071
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
3928
4863
8791
6641270
87456
93855
6674071

Ваш IP: 34.239.176.54
На сервері час : 2024-06-25 20:42:53
return_links(3); ?>