Резюме випускників

ТЕСТУВАЛЬНИК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ:
ВЕРСТАТНИКИ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ:
верстатник - Валерій Місько
ВЕРСТАТНИКИ ШТРОКОГО ПРОФІЛЮ:
РОБІТНИКИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:
СТОЛЯРИ БУДІВЕЛЬНІ:
КАСИРИ ПУО, БУХГАЛТЕРИ:

 СЕКРЕТАРІ, ДІЛОВОДИ:

діловод - Олена Козинець

діловод - Олена Шостак

КУХАРІ

кухар  - Микола Бортнік

кухар - Любов Ратушняк

КОНДИТЕРИ

кондитер - Марія Зайдель

кондитер - Оксана Куклевська

кондитер - Ніна Седіна

кондитер - Юлія Степанюк

АДМІНІСТРАТОРИ:

адміністратор - Ольга Літвінчук

КРАВЦІ:

кравець - Людмила Бакшина

кравець - Іванна Грицюк

кравець - Ірина Пальчевська

МАНІКЮРНИКИ

манікюрник - Ірина Кузьміч

КОСМЕТИКИ

косметик - Олена Радчук

АВТОСЛЮСАРІ, РИХТУВАЛЬНИКИ КУЗОВІВ:

 слюсар з ремонту автомобілів - Вадим Бединський

ТРАКТОРИСТ- МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА:

тракторист - Микола Приходько

тракторист - Володимир Брик

тракторист Е1 - Богдан Почтарук

РОБІТНИК ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:

робітник фермерського господарства - Олена Полякова

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ: 

електрозварник ручного зварювання - Михайло Яворський

електрозварник ручного зварювання - Роман Шпарук

електрозварник ручного зварювання - Микола Патій

електрозварник ручного зварювання - Павло Третяк 

ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ:

оператор комп'ютерної верстки - Юлія  Бучко

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

веб-дизайнер Катерина Зубчинська

  

Графік виходу на виробничу практику

 Шановні роботодавці!

Виробнича практика є важливою складовою підготовки кваліфікованих робітників у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

 Ми пропонуємо вам запрошувати наших слухачів на практику, під час якої ви зможете оцінити їхні знання та практичні навики і, можливо, підібрати собі кваліфікованих працівників.

 Із питань запрошення слухачів Рівненського центру ПТО ДСЗ на виробничу практику звертайтеся за телефоном: (0362) 68-37-95.

Графік

проходження виробничої практики

 

*оновлюється у зв'язку з карантинними обмеженнями та правовим режимом воєнного стану.

Довідки за тел. 68 37 95.

Запрошуємо на іспити

Шановні роботодавці!

   Вашому підприємству потрібні кваліфіковані робітничі кадри та спеціалісти? Ознайомтесь із графіком проведення державних кваліфікаційних атестацій та підсумкових занять у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та підберіть собі сучасні кваліфіковані кадри.

  Під час ДКА ви зможете оцінити знання та практичні уміння випускників, провести індивідуальні співбесіди, отримати рекомендації викладачів та майстрів виробничого навчання.

  Звертайтеся у Рівненський центр ПТО ДСЗ у м. Рівне, вул. Пирогова, 8 або за тел. (0362) 68-37-95, і ми підготуємо для вас кваліфікованих робітників із урахуванням ваших вимог та особливостей вашого підприємства.

   Готові до співпраці та завжди раді вам допомогти!

 

Графік проведення
державних кваліфікаційних атестацій
у Рівненському центрі ПТО ДСЗ
 у червні 2024 року

Консультативні ради

223739952

Консультативна рада за професією є дорадчим органом адміністрації навчального закладу.

Метою діяльності Ради є формування та збереження міцних і ефективних зв'язків навчального закладу з роботодавцями задля покращення якості навчальних послуг за професією «Верстатник деревообробних верстатів».

Завданнями Ради є: забезпечення відповідності навчальної програми вимогам та потребам часу; надання навчальному закладу інформації щодо вимог до певної професій і, таким чином, забезпечення підготовки слухачів відповідно до цих вимог; підвищення рівня підтримки навчального закладу з боку роботодавців; забезпечення реагування навчального закладу на потреби роботодавців.

Регламент  роботи Консультативної ради Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості
за професією  «Верстатник деревообробних верстатів»

1 Загальні положення

1.1. Консультативна рада за професією (в подальшому - «Рада») є дорадчим органом адміністрації навчального закладу. Метою діяльності Ради є формування та збереження міцних і ефективних зв'язків навчального закладу з роботодавцями задля покращення якості навчальних послуг за професією «Верстатник деревообробних верстатів».

1.2. Цей Регламент врегульовує питання, пов'язані з утворенням та організацією діяльності Ради, визначає порядок її діяльності.

1.3. Завданнями Ради є:

 • забезпечення відповідності навчальної програми вимогам та потребам часу;
 • надання навчальному закладу інформації щодо вимог до певної професій і, таким чином, забезпечення
 • підготовки слухачів відповідно до цих вимог;
 • підвищення рівня підтримки навчального закладу з боку роботодавців;
 • забезпечення реагування навчального закладу на потреби роботодавців.

2. Порядок формування персонального складу Ради

2.1. Склад Ради визначається вищою посадовою особою навчального закладу, яка обирає 8-12 представників роботодавців, за погодженням з працівниками навчального закладу, які відповідають за навчання за вищенаведеною професією.

2.2. Участь представників роботодавців в роботі Ради є добровільною та здійснюється на безоплатній основі.

2.3. Член Ради вибуває з її складу за особистою заявою.

2.4. У випадку вибуття члена Ради його наступник призначається в порядку, в якому був призначений член Ради, що
вибув.

3. Засідання Ради

3.1. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного (1) разу протягом навчального року.

3.2. Позачергові засідання Ради проводяться з ініціативи Голови Ради або більшості членів Ради.

З.З.Час та місце засідання визначає голова Ради або члени Ради, які ініціювали засідання.

3.4. Секретар Ради  зобов'язаний повідомити всіх членів Ради про засідання не пізніше ніж за сім робочих днів до його проведення.

3.5. Засідання є правомочними, якщо в них бере участь проста більшість членів Ради.

3.6. На засіданні головує голова Ради або його заступник.

3.7. Засідання починаються із затвердження порядку денного. З кожного питання Рада вправі визначити доповідача.

3.8. Кожен член Ради вправі пропонувати питання до порядку денного.

3.9. Для доповіді на засіданні відводиться до 15 хвилин, на виступи в обговоренні - до 3 хвилин, на репліки - до 1 хвилини.  Рада вправі збільшувати час для виступів.

3.10. Рішення Ради приймаються консенсусом.

3.11. Засідання Ради проводяться за такими принципами:

 • взаємна повага;
 • рівна участь всіх членів Ради;
 • дотримання порядку та регламенту;
 • спрямованість на конструктивне вирішення  проблем ;
 • поваги до думки меншості

3.12. Рада може запрошувати на своє засідання осіб, що не є членами Ради та надавати їм слово.

3.13. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

3.14. Рада розглядатиме питання ефективності та успішності своєї діяльності щорічно, один раз на рік.

4. Посадові особи Ради

4.1. Рада обирає зі свого складу Голову Ради та заступника Голови Ради.

4.2. Голова Ради обирається серед представників роботодавців на термін не більше двох років та не більше двох термінів поспіль.

4.3. Представник навчального закладу, який відповідає за навчання за професією, за посадою є Секретарем Ради.

4.4. Голова Ради обирається на першому засіданні Ради. Кандидатура Голови Ради може бути запропонована будь-ким з членів Ради. Кандидатури ставляться на голосування в  порядку їх висунення. Будь-хто з кандидатів вправі відвести власну кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано голоси більшості складу Ради.

4.5. Голова Ради:

 • організовує діяльність Ради;
 • скликає засідання Ради, керує їх підготовкою;
 • головує на засіданнях Ради;
 • підписує документи Ради;
 • представляє Раду, інформує громадськість про діяльність Ради.

4.6. Заступник Голови Ради виконує функції Голови Ради за його відсутності чи неможливості виконання Головою Ради своїх обов” язків.

4.7. До функцій секретаря Ради входить:

 • сповіщення членів Ради про місце і час засідань;
 • протоколювання засідань Ради;
 • організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради;
 • виготовлення та розсилання документів Ради;
 • ведення та зберігання документації Ради.

5. Подання Ради

5.1. Відповідно до своїх мети та завдань, Рада звертається з поданнями до адміністрації навчального закладу.

5.2. Адміністрація навчального закладу в особі вищої посадової особи навчального закладу зобов'язана виконати рекомендації та пропозиції, висловлені в поданні Ради, та в термін, рекомендований Радою. У разі відмови від виконання рекомендацій та пропозицій, висловлених в поданні Ради, та в термін, рекомендований Радою, або неможливості виконання вищевказаних рекомендацій та пропозицій, адміністрація навчального закладу зобов'язана надати Раді  відповідне обґрунтування в письмовій формі.

5.3. Із реакцією на подання Ради її члени ознайомлюються на найближчому засіданні після її надходження.

5.4. Рада вправі в будь-який час повторно розглянути питання, що були предметом подання.

5.5. Рада регулярно узагальнює практику своїх звернень та щорічно проводить оцінку ефективності своєї діяльності.

6. Забезпечення діяльності Ради

6.1. Діяльність Ради відбувається гласно з інформуванням усіх сторін, на які впливають рішення та рекомендації, прийняті Радою.

6.2. Інформація про діяльність Ради, при можливості, подається засобам масової інформації.

6.3. Регламент Ради та зміни до нього приймаються рішенням Ради.

 

Документи щодо діяльності консультативних рад:

Регламент роботи Консультативних рад за професіями:

сільського господарства та металообробки

швачки, кравця, закрійника

 

Список членів Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробки у 2021 роцічленів Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробки у 2021 році

 

Протокол засідання Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробкизасідання Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробки

 

 Регламент роботи Консультативної ради за професіями сфери туризму, готельного господарства та ресторанної справи

Список членів Консультаційної ради за професіями "Кравець", "Закрійник"

Список членів Консультативної ради за професіями сфери туризму, готельного господарства та ресторанної справи

Список учасників Консультативної ради за професією "верстатник деревообробних верстатів"

Протокол засідання Консультативної ради за професіями готельного господарства та ресторанної справи

 

Роботодавцям

Рівненський центр професійно-технічної освіти – навчальний заклад державної служби зайнятості, створений для вирішення ряду задач. Однією з цих задач є швидке та ефективне забезпечення національної економіки висококваліфікованими робітничими кадрами шляхом професійного навчання, перекваліфікації та підвищення кваліфікації дорослих громадян.

Основними замовниками навчального процесу є роботодавці, які сьогодні усе виразніше відчувають "кадровий голод". У проблеми декілька сторін. Перша - кількісна: робітників просто мало. Друга - якісна: кваліфікованих робітників ще менше. Підприємства купують сучасне обладнання, яке без людей, здатних його оживити, загрожує залишитися лише експонатом музею майбутнього.

З іншого боку, середній вік кваліфікованого робітника, що здатний працювати на діючому обладнанні, постійно зростає. Це спричинене невисоким престижем робітничих професій серед молоді і постійним відтоком успішних представників найбільш дефіцитних та затребуваних професій за кордон. Тенденція стає загрозливою, адже, кадри, як відомо, вирішують усе, а успіх сучасного виробництва - в першу чергу. Роботодавець, звісно, хотів би одразу найняти кваліфікованого працівника, оскільки в іншому випадку він ризикує  отримати значні матеріальні та моральні збитки – зіпсовані матеріали, техніку, напружені стосунки з замовниками або клієнтами через неякісно виконані роботи або надані послуги. Окрім цього, робітник повинен розуміти специфіку конкретного підприємства або організації, щоб зуміти одразу працювати ефективно і з максимальною віддачею. Проте знайти на ринку праці людину, що відповідала б усім цим вимогам майже неможливо. 

Виходом з цієї складної ситуації є навчання працівників потрібної кваліфікації на  замовлення роботодавця. У цьому випадку не треба платити кадровим агенціям за пошук робітника, "переманювати" потрібні кадри з інших підприємств, забезпечувати житлом людей, що приїздять працювати з інших міст. Можна знайти охочих опанувати професію на місці і підготувати працівника під потреби власного виробництва, або підвищити кваліфікацію вже працюючого персоналу, чия лояльність справі та досвід  перевірені часом.  

Рівненський ЦПТО спеціалізується на підготовці робітничих кадрів з числа безробітних більше ніж двадцять років. За цей час напрацьовані методи роботи саме з дорослими слухачами, складені та постійно оптимізуються навчальні програми, які дозволяють готувати кваліфіковані кадри у максимально стислі терміни, із врахуванням вимог конкретного роботодавця.

Створено потужну матеріально-технічну базу, до складу якої входить сучасне обладнання від кращих світових виробників. У навчанні застосовується комплекс методів, що дозволяє слухачам засвоювати знання більш інтенсивно: використовуються спеціально створені програмні засоби навчального призначення, створено електронну бібліотеку закладу, тестується освітній портал, що дозволить проводити лекції онлайн та надасть слухачам доступ до депозиторію відеоуроків по кожній професії. Усе це дозволяє значно скоротити терміни підготовки, що особливо важливо для роботодавця, який не може чекати на працівника декілька років. У середньому навчання за ліцензованою професією триває 1-9 місяців.

Окрім навчання за професіями можливе підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення, що дозволяє вивчити окремі технології, матеріали, методи роботи.  Курси цільового призначення короткотермінові – від двох тижнів до трьох місяців. Проте цей формат дозволяє реалізовувати стратегію підтримки високого кваліфікаційного рівня персоналу протягом усього життя.

Навчання може відбуватися як безпосередньо на робочому місці, так і на базі РЦПТО, з наступним проходженням виробничої практики на провідних підприємствах регіону. Можливі групова та індивідуальна форми підготовки. До викладання залучаються успішні професіонали, що мають великий досвід роботи в реальному секторі економіки. Випускники за професіями отримують свідоцтво державного зразка.

Окрім цього, роботодавець може запрошувати слухачів РЦПТО для проходження виробничої практики на його підприємствах. Це дає можливість  всебічно оцінити не тільки рівень професійної підготовки фахівця, але його додаткові якості і компетенції - вміння працювати в колективі, комунікабельність, відповідальність, акуратність тощо. Велика кількість випускників працевлаштовуються саме на місцях проходення виробничої практики. 

 

Навчання безробітних здійснюється за кошти Фонду обов’язкового загальнодержавного страхування на випадок безробіття, тобто для роботодавця є безкоштовним. У разі, коли роботодавець бажає підготувати робітника, що не зареєстрований у службі зайнятості, він сплачує суму, яка розраховується на основі собівартості і завжди є нижчою, аніж в інших освітніх закладах.  

Інформаційно-пошуковий центр

kons-punktВи хочете підібрати кваліфікованих робітників? Зверніться до інформаційно-пошукового центру Рівненського ЦПТО ДСЗ, який знаходиться за адресою (каб. 304). 

Інформаційно-пошуковий центр чекає на Вас у робочі дні з 16.00 до 17.00 год.

Наші консультанти допоможуть Вам:

- ознайомитися з резюме наших випускників за різними напрямками навчання;

- отримати інформацію про навчання груп безробітних за різними професіями і напрямками, початок виробничої практики слухачів, а також дізнатися про дати проведення кваліфікаційних іспитів. Ця інформація дозволить Вам запросити наших слухачів на виробничу практику до Вашого підприємства, взяти участь у проведенні кваліфікаційної атестації випускників навчального закладу та запропонувати їм працевлаштування;

- здійснити пошук працівників на популярних сайтах в мережі Інтернет.

Послуги інформаційно-пошукового центру надаються роботодавцям безоплатно.

Головне меню


Лічильник відвідувачів

6749275
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
2885
4395
2885
6717264
57153
105507
6749275

Ваш IP: 44.200.140.218
На сервері час : 2024-07-15 21:15:34
return_links(3); ?>