Повідомлення
 • JW_SIG_PRG

Програма кандидата на посаду директора Рівненського центру ПТО ДСЗ Псюка В.І.

 

Програма кандидата на посаду директора 

Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Псюка Володимира Івановича

Шановні колеги!

Рівненський ЦПТО ДСЗ вже майже три десятиріччя плекає робітничі кадри для задоволення потреб роботодавців як Рівненської та інших областей України у різних галузях економіки.

Стратегічним курсом у моїй роботі має бути, в першу чергу, поглиблення і закріплення тих позитивних результатів діяльності, які напрацьовувалися впродовж усіх попередніх років та досягнення статусу провідного міжрегіонального закладу освіти дорослих.

Основними пріоритетами діяльності Рівнеського центру ПТО ДСЗ, на мою думку, мають бути:

- забезпечення підготовки кваліфікованих робітників максимально адаптованих до сучасних умов ринку праці та потреб роботодавців, здатних працювати в сучасних умовах;

- подальша робота над зміцненням ефективних зав’язків з базовими підприємствами регіону та базовими центрами зайнятості;

- формування та реалізація курсу інноваційного розвитку Центру, що передбачає розробку і запровадження сучасних форм і методів роботи;

- прозорість в роботі та колегіальне прийняття рішень;

- реалізація кадрової політики щодо поліпшення якісного складу педагогічного персоналу;

- посилення ролі викладачів, що володіють інноваційним мисленням, забезпечують впровадження нових технологій і принципів організації навчального процесу, стимулювання їх подальшого розвитку;

- оновлення та осучаснення матеріальної бази (за умови фінансування);

- збільшення переліку та обсягів платних освітніх та неосвітніх послуг;

- забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету.

- цільове та ефективне використання коштів Фонду та коштів спецрахунку.

- соціальний розвиток колективу, підвищення мотивації праці, дотримання безпечних умов праці.

1 Управління центром

 1. Удосконалення організаційної структури Центру та підвищення ефективності управління.

На ефективність діяльності Центру, звичайно, впливають реальні взаємозв’язки між людьми і їх роботою та, безумовно, політика керівництва, спрямована на встановлення партнерських стосунків між працівниками. Безумовно така політика буде і надалі продовжуватись. Окрім цього, важливе значення має автоматизація управлінських процесів на всіх рівнях, зокрема через:

- створення єдиного структурованого інформаційного середовища Центру, що спростить доступ до документів та забезпечить можливість спільної роботи з ними з будь-якого віддаленого робочого місця, що особливо актуально в сучасних реаліях «коронакризи»;

здійснення модернізації власного веб-сайту, зокрема впровадження інтерактивної форми для онлайн-опитування роботодавців щодо їх потреб у кваліфікованих робітничих кадрах, отримання пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу, розвитку матеріально-технічної бази тощо.

 1. Кадрова політика

Одним із пріоритетних завдань в моїй роботі є:

- збереження педагогічного колективу, колективу співробітників;

- впровадження сучасних технологій кадрового менеджменту;

- сприяння підвищенню якісного складу викладацького персоналу, педагогічної майстерності викладачів;

- створення умов для професійного зростання викладачів, професійного становлення молодих викладачів (удосконалення роботи школи молодого педагога, впровадження сучасних методик навчання);

- запровадження системи стимулювання педагогічних працівників до публікації у фахових виданнях, участі у семінарах, конференціях тощо.

 1. Організація навчального процесу та якість підготовки спеціалістів

  1. Перегляд спектру освітніх послуг, їх змісту, обсягів та термінів навчання.

Проведення спільно з ОЦЗ опитування роботодавців щодо:

- їх потреби у повних та/або часткових кваліфікаціях за професіями, ліцензованими у Рівненському ЦПТО ДСЗ;

- ліцензування нових професій із залученням бази роботодавців, для розширення дуальної форми навчання;

- необхідності обов’язкової наявності у претендента на роботу свідоцтва державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

За результатами опитування потрібно:

 • визначити найбільш затребувані роботодавцями професії, у першу чергу ті, для яких необхідне свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, та найбільш затребувані компетентності за професіями;

 • у разі виявлення потреби роботодавців у нових професіях та за умови їх готовності надати РЦПТО ДСЗ на безоплатній основі свої виробничі потужності для проведення дуального навчання, здійснити ліцензування нових професій;

 • розробити курси цільового призначення для здобуття слухачами нових та/або удосконалення наявних компетентностей на основі ліцензованих професій, у першу чергу тих, робочі навчальні плани, яких розроблені відповідно до державних ДСПТО за модульно-компетентнісним підходом (виокремити окремі навчальні модулі, найбільш затребувані роботодавцями).

  1. Продовження практики залучення висококваліфікованих фахівців підприємств, організацій та установ до навчання, проведення майстер-класів, конференцій круглих столів тощо.

  2. Впровадження інноваційних форм та методів навчання

Дистанційне навчання

 1. продовження практики впровадження дистанційного навчання;

 2. створення у м. Рівне онлайн-студії для транслювання та запису дистанційних курсів;

 3. організація підвищення кваліфікації педагогів щодо розробки та впровадження дистанційних курсів;

 4. впровадження виважених підходів щодо обсягів дистанційного навчання. Головне – не обсяги, а якість;

 5. стимулювання педагогічних працівників до розробки дистанційних курсів.

Дуальне навчання

 1. продовження практики впровадження дуального навчання;

 2. ліцензувати нові професії (за потреби) та впровадити нові курси цільового призначення за компетентностями відповідо до потреб роботодавців.

Продовження практики індтвідуального та інклюзивного навчання.

  1. Подальший розвиток інформатизації навчального процесу за рахунок впровадження нового програмного забезпечення, інтерактивних засобів проведення занять не лише за умов фінансування, але і за умов участі у грантових конкурсах.

  2. Удосконалення діяльності Ресурсного центру ІКТ (перегляд відповідальних за роботу його окремих ресурсів та складання чіткого плану діяльності кожного з них).

Активізація співпраці РЦПТО з ГО «Рівне ІТ-кластер», вищими навчальними закладами . Впровадження нових курсів підвищення кваліфікації за затребуваними напрямами ІТ-сфери, наприклад: тестувальник програмного забезпечення, програмування на PHP, Python, С#.

 1. Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

  Продовжувати  роботу, спрямовану на:

  – розширення електронних каталогу та створення електронної бібліотеки РЦПТО ДСЗ;

  – створення електронних підручників та розробку методичного забезпечення в електронному вигляді, доступного для широкого кола слухачів;

 • створення умови для публікації викладачами своїх напрацювань в наукових та науково-методичних збірниках, участі в наукових і науково-практичних конференціях;

    – створення нових підручників та методичних рекомендацій відповідно до новітніх технологій навчання.

 1. Участь у проєктах, у тому числі міжнародних

 1. Продовження роботи у діючих програмах та проектах:

 • Програма Європейського фонду освіти «Професійні навички для СМАРТ-спеціалізації» - деревообробка та виробництво меблів.

 • Програма PROFI для започаткування короткострокових освітніх програм підвищення (здобуття часткової) кваліфікації («Програма популяризації та просування інноваційних навчальних програм з ЕЕ для студентів та спеціалістів у галузі ЕЕ» в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» (2020-2025), який реалізується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії).

 • Соціальний проект "Іди і роби, метою якого є забезпечення зайнятості молодих людей з інвалідністю.

 • Проєкт «Школа Фермерства 2.0», який реалізовувався в межах проекту Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб», що впроваджується урядом Німеччини. З метою участі в проєкті «Фермерство 2.0».  Рівненським центром ПТО ДСЗ налагоджено співпрацю з Інститутом сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України. Завершується підготовка до підписання Меморандуму між закладом освіти та науково-дослідною установою, в рамках якого  планується спільна розробка нових напрямів навчання з вивчення інноваційних технологій в агровиробництві та природокористуванні, залучення провідних фахівців інституту до викладацької діяльності, консультування, підвищення кваліфікації, зокрема  стажування, викладачів та майстрів виробничого навчання.

 • Ініціатива «Open IT» та за підтримки програми USAID «Конкурентноспроможна економіка України».

 • Проєкт «Rivne work hub» - ефективна взаємодія команди «роботодавець - служба зайнятості –професійно-технічні заклади освіти» щодо оперативної підготовки кваліфікованих кадрів для регіонального ринку праці. За сприяння Рівненського обласного центру зайнятості у вересні цього року до проєкту долучився Рівненський центр ПТО ДСЗ.

 1. Активно долучатись до нових програм та проектів.

 1. Профорієнтаційна робота

  – системна робота із засобами масової інформації;

  – розширення рекламної діяльності у соціальних мережах;

  – створення електронного банку даних випускників для ефективної взаємодії та співпраці з ними;

    – активне залучення усіх стейкхолдерів до Telegram-каналу, чат-боту РЦПТО ДСЗ та просування його через усіх учасників освітнього процесу. (Це має бути системна робота через призначення відповідальної особи);

 • оновлення віртуальної екскурсії РЦПТО ДСЗ.

 1. Розвиток матеріально-технічної бази , фінансова діяльність

Подальше удосконалення матеріально-технічної бази для забезпечення сприятливих умов для навчання, побуту та праці слухачів та співробітників.

Враховуючи дефіцит коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, з метою розвитку матеріально-технічної бази Центру необхідно:

 1. запровадити заходи щодо участі у грантових програмах;

Починати грантову діяльність варто з участі у не дуже значних за обсягом фінансування грантових конкурсах. Грантові програми різноманітні і ми зможемо вибрати ту, яка нам підходить:

· регіональні або місцеві грантові програми;

· гранти при Посольствах;

· спеціальні програми «малих грантів»;

· спільні програми в рамках Євросоюзу.

 1. збільшити обсяги платних освітніх та неосвітніх послуг, в т.ч. шляхом створення на базах ЦПТО ДСЗ навчально-практичних та кваліфікаційних центрів.
  Створення навчально-практичних центрів, окрім налагодження більш тісних зав’язків з роботодавцями та покращення якості навчання, надасть право нашому Центру проводити на платній основі курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників інших професійно-технічних навчальних закладів. Це, в свою чергу, сприятиме іміджу ЦПТО. Вважаю, що, в першу чергу, необхідно створити навчально-практичний центр за професіями сфери інформаційно-комунікаційних технологій (оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування, оператор інформаційно-комунікаційних мереж). Аналогічний центр за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення створено у 2021 році на базі ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне ВПУ».

Ми також маємо усі потенційні можливості для створення кваліфікаційних центрів за професіями «Кухар» (вже надано статус відповідною постановою КМУ від 22.09.2021 № 986), «Електрозварник ручного зварювання», «Машиніст автогрейдера»…

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами, при Вашій підтримці готовий працювати, тому що знаю про здобутки і добре обізнаний з проблемами нашого закладу освіти. Маю чіткий план, наполегливість та бажання щодо їх вирішення.

Сподіваюся, що завдяки взаємній довірі, повазі, тісній співпраці керівництва ЦПТО ДСЗ, ОЦЗ, педагогів, всіх співробітників і слухачів ми зможемо зберегти і розбудувати наш РЦПТО ДСЗ до взірцевого рівня закладу освіти дорослих міжрегіонального значення.

Кандидат на посаду директора Псюк В.І.

 

Заявка на навчання

Заявка на начання.

Результати моніторингу освіти

2022 01 17 001

00020002

0004

0005

6

Кадровий склад

 

 

Керівництво

 

Псюк

Володимир Іванович

Директор

Абрамова Людмила Дмитрівна

Заступник директора з навчальної роботи

Лук'янчук Володимир Григорович

Заступник директора з навчальної роботи

Бодренко Руслана Володимирівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Зигалова

Оксана Миколаївна

Заступник директора з методичної роботи

Педагогічні працівники

Академицький

Віктор

Ярославович

Викладач спецдисциплін за професіями:

« Тракторист-машиніст сільського господарського виробництва»;

«Слюсар-ремонтник»;

«Електрозварник ручного зварювання».

Аніскін

Антон Миколайович

Завідувач майстерні (навчально-виробничої)

 

Баранець

Ігор Михайлович

Викладач першої категорії

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»;

«Слюсар-ремонтник»;

«Рихтувальник кузовів».

Білик Іван Іванович

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

«Тракторист-машиніст сільського господарського виробництва»;

«Робітник фермерського господарства».

 

 

Вознюк

Леся Анатоліївна

Викладач першої категорії за професіями: «Кухар», «Кондитер».

Гаврилюк

Іван Омельянович

Завідувач навчального відділення

Викладач вищої категорії.

Галушук

Тетяна Олександрівна

Викладач другої категорії за професіями:

«Секретар керівника (ПОУ)»;

«Діловод»; «Адміністратор».

Ганзюк

Юлія Миколаївна

Викладач другої категорії за професією «Кухар».

Гарнага

Ірина Василівна

Вихователь вищої категорії;

Викладач вищої категорії.

Голуб

Валентина Володимирівна

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

« Виробник художніх виробів з лози»;

«Вишивальник»;

«Квіткар».

Горпишина

Ірина Андріївна

Вихователь першої категорії;

Викладач першої категорії.

Давидюк

Лілія Петрівна

Викладач другої категорії;

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

« Закрійник», « Кравець»; «Швачка».

Долганська

Поліна Миколаївна

Викладач другої категорії за професіями: «Кравець», «Закрійник», «Швачка».

Дроб'язко

Ольга Миколаївна

Методист вищої категорії;

Викладач вищої категорії.

Захарук

Ольга Едуардівна

Викладач другої категорії;

Майстер виробничого навчання, 12-го тарифного розряду з професії:

« Касир торговельного залу»;

«Касир (на підприємстві, установі, організації);

«Продавець (з лотка на ринку)»;

«Продавець продовольчих товарів»;

«Продавець непродовольчих товарів».

Зброжек

Дмитро Георгійович

Викладач першої категорії за професіями:

«Робітник фермерського господарства»; «Електрозварник ручного зварювання»;

Основи ручного дугового зварювання;

Зварювальне обладнання та інструменти;

Електротехніка.

Зотік

Анна Вікторівна

Викладач-методист;

Викладач вищої категорії за професіями: «Візажист»; «Перукар-модельєр».

Зубік

Валентина Миколаївна

Старший викладач вищої категорії за професіями:

«Продавець продовольчих товарів»;

«Продавець непродовольчих товарів»;

« Касир торговельного залу».

Іванцова

Ірина Анатоліївна

Викладач спецдисциплін:

Бухгалтерський облік;

Технологія касових операцій;

Ільницький

Іван Григорович

Майстер виробничого навчання водінню,

11 тарифного розряду з професії

«Водій автотранспортних засобів».

Ільчук

Василь Іванович

Викладач другої категорії;

Майстер виробничого навчання, 12 тарифного розряду з професії

«Електрозварник ручного зварювання».

Канюка

Володимир Ничипорович

Завідувач майстерні (навчально-виробничої);

Викладач вищої категорії.

Ковальчук

Віктор Іванович

Викладач першої категорії за професіями:

« Тракторист-машиніст сільського господарського виробництва»;

«Робітник фермерського господарства».

Кислюк

Тетяна Євгеніївна

Методист другої категорії;

Викладач другої категорії.

Клімчук

Світлана Юріївна

Майстер виробничого навчання, 11 тарифного розряду з професії «Кухар».

Кондратюк-Якимець

Oксана Василівна

Практичний психолог другої категорії;

Викладач другої категорії.

Корчевний

Микола Анатолійович

Завідувач навчального відділення.

 

Красовський

Віктор Ростиславович

Старший майстер;

Старший викладач; Викладач вищої категорії.

Крошний

Зєновій Михайлович

Викладач вищої категорії ;

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

« Верстатник деревообробних верстатів»;

«Верстатник широкого профілю»;

«Комплектувальник меблів»; «Столяр будівельний».

Кузнєцова

Валентина Віталіївна

Методист вищої категорії.

 

Литвин

Андрій Васильович

Викладач другої категорії

з ІТ-технологій.

Ліхачова

Раїса Володимирівна

Методист вищої категорії;

Викладач вищої категорії.

Лугова

Інна Петрівна

Викладач-методист вищої категорії ;

Майстер виробничого навчання, 13-го тарифного розряду з професії:

«Адміністратор»; « Агент з організації туризму»;

«Покоївка».

Мельник

Лілія Анатоліївна

Майстер виробничого навчання, 12-го тарифного розряду з професії: «Манікюрик», « Педикюрник».

 

Місюра

Наталія Стахівна

Методист вищої категорії;

Викладач вищої категорії.

Миронець

Сергій Дмитрович

Майстер виробничого навчання водінню,

13-го тарифного розряду з професії

«Водій автотранспортних засобів».

Миронець

Олександр Петрович

Майстер виробничого навчання водінню,

11-го тарифного розряду з професії

«Водій автотранспортних засобів».

Мирончук

Оксана Миколаївна

Викладач спеціаліст;

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

« Закрійник»; « Кравець»; «Вишивальник».

Мороз

Оксана Федорівна

Майстер виробничого навчання першої категорії, 14-го тарифного розряду з професії:

« Кравець»; «Швачка».

 

 

Пазинюк

Світлана Іванівна

Майстер виробничого навчання, 11-го тарифного розряду з професії: «Кравець»; «Швачка».

Підлісна

Оксана Вадимівна

Викладач другої категорії;

Майстер виробничого навчання, 12-го тарифного розряду з професії «Перукар-модельєр»; «Косметик»; «Візажист».

Поліщук

Павло Андрійович

Викладач спеціаліст;

Майстер виробничого навчання, 11-го тарифного розряду з професії:

«Тракторист-машиніст сільського господарського виробництва»;

«Робітник фермерського господарства»;

«Водій автотранспортних засобів».

Редька

Оксана Анатоліївна

Викладач спеціаліст:

Основи ринкової економіки;

Бізнес-планування;

Основи галузевої економіки та підприємництва.

Ремез

Софія Йосипівна

Викладач вищої категорії, спецдисциплін:

Основи управління власним бізнесом;

Основи галузевої економіки та підприємництва;

Охорона праці.

Рибальченко

Вікторія Андріївна

Викладач першої категорії;

Майстер виробничого навчання, 14-го тарифного розряду з професії: «Перукар-модельєр»; «Візажист».

Рибачок

Світлана Миколаївна

Викладач спеціаліст;

Майстер виробничого навчання, 13-го тарифного розряду з професії «Кухар»; «Кондитер».

Сажина

Тамара Олексіївна

Викладач першої категорії

Охорона праці;

Психологія і етика ділових відносин.

Середюк

Лариса Степанівна

Старший викладач;

Викладач вищої категорії спецдисциплін:

Бухгалтерський облік та аудит;

Програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку;

Технологія касових операцій.

Сидорець

Олександр Васильович

Завідувач навчального відділення;

Викладач першої категорії

Сирочук

Наталія Анатоліївна

 

Кандидат економічних наук;

Викладач вищої категорії спецдисциплін:

Основи ринкової економіки й підприємництва;

Бізнес планування.

Случук

Людмила Ярославівна

Викладач спецдисциплін:

Основи правових знань;

Основи трудового законодавства;

Основи соціального захисту.

Смалько

Анатолій Васильович

Завідувач навчального відділення;

Викладач першої категорії .

Солончук

Тарас Іванович

Майстер виробничого навчання водінню,

11-го тарифного розряду з професії

«Водій автотранспортних засобів»

Сондак

Тетяна Степанівна

Викладач другої категорії ;

Майстер виробничого навчання, 11-го тарифного розряду з професії «Косметик»;

«Молодша медична сестра з догляду за хворими».

Танасюк

Ірина Миколаївна

Старший майстер ;

Викладач першої категорії.

Ткачук

Ірина Анатоліївна

Майстер виробничого навчання, 12-го тарифного розряду з професії « Кравець»; «Швачка»

Торуля

Сергій Михайлович

Викладач першої категорії;

Майстер виробничого навчання, 13-го тарифного розряду з професії « Коваль ручного кування».

Харченко

Наталія Калениківна

Завідувач навчального відділення;

Викладач-спеціаліст.

Хоміна

Олена Андріївна

Старший майстер;

Викладач першої категорії.

Юрчук

Надія Василівна

Завідувач майстерні (навчально-виробничої);

Викладач вищої категорії.

Якобчук

Сергій Борисович

Викладач другої категорії;

Майстер виробничого навчання, 12-го тарифного розряду з професії: «Робітник фермерського господарства».

Якубович

Тамара Юхимівна

Викладач першої категорії за професіями:

«Продавець продовольчих товарів»,

«Продавець непродовольчих товарів».

Яроцький

Ігор Миколайович

 

Викладач першої категорії спецдисциплін

з ІТ-технологій:

Редактор векторної графіки Adobe Illustrator;

Основи технології JavaScript;

Основи С# та об'єктно-орієнтованого програмування

Основи алгоритмізації та програмування.

 

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

4665249
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
1160
1530
4353
4649658
38379
48720
4665249

Ваш IP: 75.101.211.110
На сервері час : 2022-01-26 19:00:26
Счетчик joomla
return_links(3); ?>